De KED

De extractie is één van de paradepaardjes of kunststukjes van RED. Het doel van de extractie van een slachtoffer uit een wagen is de gekwetste uit dit voertuig te halen met dezelfde letsels als waarmee hij nog in het voertuig zat. Meer bepaald wordt bijzondere aandacht geschonken aan de fixatie van de wervelkolom en van het hoofd, omdat bij letsels op die plaatsen door een onvoorzichtige extractie of verplaatsing verschuivingen kunnen optreden die zenuwen uitrekken of scheuren, met verlamming als gevolg. Deze verlamming kan voorkomen worden door het slachtoffer uit het voertuig te halen met de wervelkolom gefixeerd in een ideale positie. Met dit doel voor ogen gebruiken we zoals de FIA het voorschrijft de KED, Kendrick Extrication Device. De KED wordt aangelegd bij het slachtoffer terwijl hij* nog in de wagen zit.
KEDachter
De achterkant van de KED. Klik hier voor een duidelijker beeld.
KEDvoor
De voorkant van de KED. Dit is de kant die tegen de rug van het slachtoffer geplaatst wordt.
KEDkussen
Bij de KED hoort ook een kussentje dat achter het hoofd van het slachtoffer geschoven wordt.
KEDkussen2
Dit kussentje kan desgewenst dubbel geplooid of enkel aangebracht worden.
KEDkinhoofd
Deze fixatiebandjes dienen om het hoofd van het slachtoffer te fixeren tegen de KED. Ze worden kruiselings aangelegd één over het voorhoofd en één over de kin.
KEDarmknie
Velcro-banden om de armen en de knieën te fixeren.
KEDtas
Het geheel wordt bewaard en vervoerd in deze tas.


*Uiteraard is het de bedoeling dat, wanneer in de tekst het woord ‘hij’ gebruikt wordt, ‘zij’ eveneens van toepassing is, tenzij uit de context anders zou blijken.